Picasa

הדרך הקלה לאיתור, עריכה ושיתוף של התצלומים שלך

  Help

אנו מודים לך על שהורדת את Picasa 3

(ההורדה אמורה להתחיל לפעול באופן אוטומטי. אם לא, לחץ כאן).
 


יחד, Picasa ואלבומי Google יקלו עליך לארגן את התצלומים שלך, לערוך אותם ולשתף בהם.

 
1 מייד עם הפעלת Picasa תוכל לארגן ולערוך את התצלומים השמורים בכונן הקשיח שלך. Picasa יסייע לך גם לייבא תמונות מהמצלמה שלך.
2 כעת, נסה לשתף בתמונות אינטרנט באמצעות אלבומי Google. כדי להתחיל, פשוט בחר את התצלומים שאתה רוצה לשתף אותם ולחץ על הלחצן 'העלה'.

כל הזכויות שמורות!